Шведската компания DLS е основана през 1979 г. и вече е написала не една ярка страница в историята на световното производство на акустика.

Filter